Home > SSL Sertifikaları > SSL Kurulum > Diğer > Adobe Connect Server SSL Kurulumu

Adobe Connect Server SSL Kurulumu

 

 • Herhangi bir metin dosyası açıyor gibi .pem anahtarınızı ayrı ayrı açınız.(Begın ve End etiketleri ile başlayan şifrelenmiş dosya.)
 • E-Tugradan almış olduğunuz  "connect_E-Tuğra_com.crt" ve  "connectmeeting_E-Tugra_com.crt" dosyalarını metin dosyası olarak açınız. 
 • Her bir sertifikanın (begin and end etiketlerini içeren) içeriğini kopyalayıp ayrı ayrı .key.pem dosyalarına yapıştırınız, sonra(metinin sonraki satırında) anahtarların(keys) "End" etiketini yapıştırınız.
 • Sonra, E-Tugra_Root.crt (İki sertifika içinde aynı dosyadır.)dosyanızı açınız ve tüm içeriğini iki metin dosyasının da altına yapıştırınız. Daha sonra sertifika sunucusu için "End" etiketini yapıştırıyorsunuz. 
 • DNS girdileri connect.E-Tugra.com ve connectmeeting.E-Tugra.com için daha önceden kurulmuş olmalı, SSL yüklemenize başlamadan önce, sunucunuz üzerinde; daha önceden test amaçlı yapılmış herhangi bir host kaydı olmadığından emin olunuz.   
 • [path_to\comserv\win32\conf_defaultRoot\Adaptor.xml] dizinini açın ve yedekleyin. SSL bloğunu, bilgi yapılandırma için geçerli aşağıda gösterilen metinle doldurunuz.

  <SSL>
  <Edge name="applicationserver">
  <SSLServerCtx>
  <SSLCertificateFile>[<connect install path>\\connect.mydomain.com.key.pem]</SSLCertificateFile>
  <SSLCertificateKeyFile type="PEM">[<connect install path>\\connect.mydomain.com.key.pem]</SSLCertificateKeyFile>
  <SSLPassPhrase>mypassphrase</SSLPassPhrase>
  <SSLCipherSuite>ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:@STRENGTH</SSLCipherSuite>
  <SSLSessionTimeout>5</SSLSessionTimeout>
  </SSLServerCtx>
  </Edge>
  <Edge name="meetingserver">
  <SSLServerCtx>
  <SSLCertificateFile>[\\connectmeeting.mydomain.com.key.pem]</SSLCertificateFile>
  <SSLCertificateKeyFile type="PEM">[\\connectmeeting.mydomain.com.cert.cer]</SSLCertificateKeyFile>
  <SSLPassPhrase>mypassphrase</SSLPassPhrase>
  <SSLCipherSuite>ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:@STRENGTH</SSLCipherSuite>
  <SSLSessionTimeout>5</SSLSessionTimeout>
  </SSLServerCtx>
  </Edge>
  </SSL>
 • Aynı adaptor.xml dosyası içinde <HostPortList> ağını bulunuz. Burada, muhtemelen aşağıdaki uncommented satıra benzer bir metin olacak.

  <HostPort name="edge1">$Unknown macro: {DEFAULT_FCS_HOSTPORT}</HostPort>
 • Metinin tüm bloğunu aşağıdaki metin ile değiştirin:

  <HostPort name="applicationserver"ctl_channel=":19351">your application server ip:-443</HostPort>
  <HostPort name="meetingserver"ctl_channel=":19350">your meeting server ip:-443</HostPort>
 • Sonra, [<connect install path>\\custom.ini] dosyasını açınız ve aşağıdaki kodu açmış olduğunuz dosyanın sonuna ekleyiniz.  

  ADMIN_PROTOCOL= https://\\\\
  SSL_ONLY=yes
  HTTPS_PORT=8443
  RTMP_SEQUENCE=rtmps://external-host:443/?rtmp://localhost:8506/

  "customer.ini"  dosyasını kaydediniz ve kapatınız.

 • Yedeklediğiniz VHost.xml dosyasını [<connect install path>\\comserv\\win32\\conf_defaultRoot_defaultVHost_\\VHost.xml] üstünde açınız.
 • "RouteEntry" ağınız boş görünüyor olmalı; node should be empty.Boş olan bölümü bulun ve aşağıda yazan kod ile değiştirin. 

  <RouteEntry protocol="rtmp">:;*:$
  Unknown macro: {ORIGIN_PORT}
  </RouteEntry>

  Bu bölümü doldurmadan önce , VHost.xml dosyasını kaydediniz ve kapatınız.

 • -Adobe Connect Enterprise Server & Adobe Connect Meeting Server services-ı yeniden başlatınız.
 • http://localhost:8510/console adresine giderek "Application Managemant Console/Uygulama Yönetici Konsolu" açınız , ve -Server Settings/Sunucu ayarları" altında connect.E-Tugra.com alanınızda Connect Pro Host'u değiştiriniz ve "Host Mappings External Name" için "connectmeeting.mydomain.com." yazınız.
 •  Bir kez daha, -Adobe Connect Enterprise Server & Adobe Connect Meeting Server services-ı yeniden başlatınız.

Adobe Connect sunucunuz başarılı bir şekilde çalışıyor  ve SSL sertifikası üzerinde güvenli olmayan tüm trafiği engelliyor olmalıdır.

Anasayfa

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarE-İmza

KEP

SSL

Zaman Damgası


Satış ve Teknik Destek için

İletişim;

0312 472 21 13