Java Keytool Server CSR Oluşumu

 1. Keystore Dosyası Oluşturma

  1. Keytool'u kullanarak aşağıdaki komutu giriniz..

   keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore yourdomain.jks

   SSL sertifikanızı kullanmak istediğiniz alan adını yazınız..Wildcard SSL sertifikası siparişi verdiyseniz, dosya adınızı oluştururken ' * ' karakterini kullanmamanız gerekmektedir.Fakat alanadınız bu karakterle başlamalıdır.(Örn: *.alanadi.com)

  2. Sertifika yükleme süreci için bilgilerinizi giriniz.

  3. Bilgilerinizin doğruluğundan emin olduktan sonra, "y" yada "yes" yazarak onaylayınız.Sonraki ekranda, unutmayacağınız bir şifre belirleyiniz. 

  Yeni Keystore'da CSR dosyası Oluşturma

  1. CSR dosyanızı oluşturmak için aşağıdaki keytool'u kullanınız.

   keytool -certreq -alias server -keyalg RSA -file your_domain.csr -keystore your_domain.jks

   SSL sertifikanızı kullanmak istediğiniz alanadını yazınız.Wildcard sertifika siparişi verdiyseniz, ' * ' karakterini kullanmayınız.

  2. Keystore şifrenizi giriniz(Keystore dosya oluşturma kısmında belirlediğiniz şifre).

  3. CSR dosyanız oluşturulmuştur."your_domain.csr" dosyanızı ve wordpad yada notepad programıyla birlikte açınız(Begın ve End etiketlerinin dahil) dosyaların tüm içeriğini kopyalayın ve online satış sürecinde E-Tuğra yetkilisinin yönlendireceği alana yapıştırınız.