ASBIS

31.12.2009 tarihinde 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5942 sayılı Kanun'un (/www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=5wDTpxpqwTBs4ySK&type=kanun) birinci maddesi gereğince, alıcı ve satıcıların araç devri ile ilgili bütün işlemleri, 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (ASBİS) adlı elektronik sistemle, noterde yapılmaya başlanmıştır. Yeni sistemle, devri yapılacak olan aracın trafik, maliye, muayene ve sigorta ile ilgili bilgileri elektronik ortamdan notere ulaşmakta ve böylelikle araç alım satımı için diğer kurumlara gitmeye gerek kalmamaktadır. Yeni sistem sayesinde bütün işlemler elektronik ortamda sonuçlandırılmaktadır.

Proje kapsamında, üretimi veya ithalatı takiben, araçlara ilişkin veriler, üreticiler ve ithalatçılar tarafından Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi'ne elektronik ortamda e-imzalı ve zaman damgalı olarak iletilmektedir. Yeni bir aracın satışı yapıldığında, satışa ilişkin bilgiler elektronik ortamda satışı yapanlar tarafından e-imzalı olarak merkezi sisteme iletilmekte ve alıcı adına tescil talebinde bulunulabilmektedir.

Anasayfa

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarE-İmza

KEP

SSL

Zaman Damgası


Satış ve Teknik Destek için

İletişim;

0312 472 21 13