e-Arşiv

Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı, bu tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi, amacıyla faturanın hazırlanma tarihinin ispatı zaman damgası ile yapılır.

Not: Oluşturulan Her bir e-arşiv imzasında toplam 3 Adet zaman damgası kullanılmaktadır.

Anasayfa

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarE-İmza

KEP

SSL

Zaman Damgası


Satış ve Teknik Destek için

İletişim;

0312 472 21 13