Home > Zaman Damgası > Kullanılan Uygulamalar

Kullanılan Uygulamalar

e-Defter
Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti”... more
e-Arşiv
Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ... more
KEP
* KEPSistemindekullanılanzamandamgasıhizmetiE-Tuğratarafındankurulansunucula... more
ASBIS
31.12.2009 tarihinde 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5... more
Alo Maliye
Elektronik bilet izni alan mükellefler ve e-bilet hizmeti verme konusunda Başkan... more
Zaman Damgası’ nın EBYS -Doküman Yönetim Sistemi açısından önemi.
Zaman Damgası bir dokümanın iddia edilen tarihte var olduğunun kanıtı için kulla... more
Eserler Zaman Damgası ile korunuyor
Eser onay işlemlerinizi, dosyanızın formatı ne olursa olsun (mp3, pdf, doc, mpeg... more

E-Tugra

Anasayfa

Bilgi Deposu

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarHizmetler

E-İmza

Yenileme

SSL

Zaman Damgası

İletişim

Müşteri Hizmetleri Satış ve Başvuru İşlemleriniz için;

0 850 532 23 14

Teknik Destek ve Kurulum için;

0 850 532 23 12

Sosyal Medya