Home > Zaman Damgası > Kullanılan Uygulamalar

Kullanılan Uygulamalar

e-Defter
Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Defter Tutma Mükellefiyeti”... more
e-Arşiv
Söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ... more
KEP
* KEPSistemindekullanılanzamandamgasıhizmetiE-Tuğratarafındankurulansunucula... more
ASBIS
31.12.2009 tarihinde 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5... more
Alo Maliye
Elektronik bilet izni alan mükellefler ve e-bilet hizmeti verme konusunda Başkan... more
Zaman Damgası’ nın EBYS -Doküman Yönetim Sistemi açısından önemi.
Zaman Damgası bir dokümanın iddia edilen tarihte var olduğunun kanıtı için kulla... more
Eserler Zaman Damgası ile korunuyor
Eser onay işlemlerinizi, dosyanızın formatı ne olursa olsun (mp3, pdf, doc, mpeg... more

Anasayfa

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarE-İmza

KEP

SSL

Zaman Damgası


Satış ve Teknik Destek için

İletişim;

0312 472 21 13