Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi

Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi, WETİKS, e-imza yasasına uygun bir mimariyle geliştirilmiş, milli ve NATO maksatlı olarak kullanılan malzeme, hizmet ve firma kodlandırma yazılımıdır. Sistemin, firma başvuru ve MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Milli Kodlandırma Bürosu (MKB) (Kodlandırma Şube Müdürlüğü) tarafından sonuçlandırılmış kodlandırma işlemlerinin firmaya bildirilen kısmı 5070 sayılı e-imza yasasına uygun olarak internet ortamından; başvuruların kodlandırılma faaliyetleri ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi iç sistemi, intraneti olan TSKNET üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemin geliştirilmesinin amacı, özellikle ve öncelikle firma başvuru ve kodlandırma faaliyetleri sırasında şimdiye kadar meydana gelen firmaların zaman ve kaynak kayıplarını en aza indirebilmek; ayrıca, e-Devlet esasına göre kamu ve özel sektörde oluşturulacak sistemlere katkıda bulunmaktır.
 
 
İletişim:
Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kodlandırma Şubesi Müdürlüğü
ARGE Kışlası
Merasim Sok.
06100 Bakanlıklar - ANKARA
Kodlandırma Şube Müdürüne 312-4106170 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Sorunlarınızı ya da isteklerinizi wetiks@msb.mil.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. İlgili personel tarafından en kısa zamanda bilgilendirileceksiniz.