Home > SSL Sertifikaları > SSL Kurulum > Microsoft Exchange Service > Microsoft Exchange 2007 Server SSL Sertifika Kurulumu

Microsoft Exchange 2007 Server SSL Sertifika Kurulumu

1. E-Tuğra SSL Sertifikanızı yüklemek istediğiniz Exchange 2007 Server yüklü olan server'a indiriniz.

 

2. İndirdiğiniz sertifikayı C:\ dizini altına kopyalarınız.

3.Exchange Management Shell programını açınız. Açmak için Başlat > Programlar > Microsoft Exchange Server 2007 > Exchange Managment Shell

4. Sertifikayı yüklemek için aşağıda yazan kodu Exchange Managment Shell ekranında komut satırına yazınız.

Import-ExchangeCertificate -Path C:\sertifikaadınız.cer | Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

Aktif olacak hizmetleri seçebilirsiniz. Sertifikayı durdurmak için Services kısmına parametre olarak "NONE" yazabilirsiniz.

5. Exchange Server komutları hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

6. Sertifikanızın yüklendiğini doğrulamak için Get-ExchangeCertificate komutu kullanabilirsiniz.

 [PS] C:\> Get-ExchangeCertificate -DomainName your.domain.name  
Thumbprint                Services  Subject 
----------                --------  ------- 
136849A2963709E2753214BED76C7D6DB1E4A270 SIP.W   CN=alanadi.com     

Services kısmında yazan SIP.W anlamı SMTP,IMAP,POP3,WEB(IIS) hizmetleri için sertifika aktif durumdadır.

Eğer Sertifikanız hizmetler için aktif değil ise ThumbPrint parametresini kullanarak izin verebilirsiniz.

Enable-ExchangeCertificate -ThumbPrint [paste] -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

Bir Browser kullanarak SSL sertifikanızı test edebilirsiniz

Not: Eğer ISA2004 veya ISA 2006 kullanıyorsanız sisteminizi yeniden başlatmak zorunda kalabilirsiniz.

 

Anasayfa

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarE-İmza

KEP

SSL

Zaman Damgası


Satış ve Teknik Destek için

İletişim;

0312 472 21 13