Elektronik imza Hakkında ( e-imza)

ELEKTRONİK İMZA NEDİR? 

Elektronik İmza ve Hukuki Sonuçları

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.
Elektronik İmza Kanunu’nda; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.  Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler dışında kalan bütün işlemlerde elektronik imza kullanılabilmektedir.

 

E-İMZA'NIN KULLANIM ALANLARI

 • Kamu kurumlarıyla yapılan işlemlerde
 • Bireysel veya kurumsal bankacılık işlemlerinde
 • e-ticaret uygulamalarında
 • e-belediye uygulamalarında
 • Finansal işlemlerde
 • Sigortacılık işlemlerinde
 • Bankacılık sektöründe
 • Elektronik sözleşmelerde
 • Elektronik postalarda
 • Elektronik fatura
 • Elektronik muhasebe uygulamalarında
 • Güvenli bağlantı uygulamalarında

 • ELEKTRONİK İMZA'NIN FAYDALARI
   
   
 • E-imzanın, elektronik iletişim de daha güvenli bir ortam oluşturabilecek olması nedeniyle gerek kişiler ve kurumlar gerekse serbest piyasa da olumlu etkiler ortaya çıkaracağı düşünülmektedir. Daha genel olarak;
 • Güvenilir bir kimliklendirme ve onay mekanizmasıyla güvenli olarak elektronik ortamlarda işlemlerin yapılabilmesine katkılar sağlayacaktır. 
 • İş ve işlemler hızlıca yapılabilecektir. (Çeşitli protokoller ortadan kalkacak ve sonuç odaklı işlemler internet üzerinden hızlıca gerçekleştirilecektir)
 • İş maliyetleri düşecek, verimlilik artacaktır. (e-imza ile birlikte noter, kırtasiye, yol vb. giderler neredeyse yok denecek kadar azalacaktır.)
 • İş takipleri kolaylaşabilecektir. (yapılan işlemleri elektronik ortamda an be an izleyebilmek ve işlemin hangi düzeyde olduğunu görebilmek mümkün olacaktır)
 • Elektronik ortamlarda meydana gelebilecek güvenlik zafiyetleri ve açıklar ortadan kaldırılabilecektir.
 • Elektronik ortamlara güven artacak dolayısıyla elektronik ortamlarda yapılabilecek iş ve işlemlerde artışlar meydana gelecektir.
 • e-ticaret hacimleri artacaktır. (İnternet üzerinde uluslar arası e-ticaret yapan bir firmadan örnek verecek olursak, bir anlaşma metninin imzalanması için karşılıklı gidip gelinilmesi belki anlaşmanın koşullarını görüşmek için gerekli olabilir, lakin anlaşmada ufak bir değişiklik olduğu zaman yine bu sürecin tamamlanması için aynı kişilerin tekrar bu yorucu süreci yaşamaları gerekmektedir. Elektronik imza bunu ortadan kaldırmaktadır. Firmalar elektronik ortamda anında düzeltmeler yapabilir ve bu düzelmiş olan anlaşmaları imzalayabilir. Bu da elektronik ticaretin hacminin artmasına neden olacaktır.)
 • Bu ve bu gibi örnekleri arttırmakta mümkündür. Elektronik ortamın daha güvenli hale getirilmesinin, bizlere birçok konuda kolaylıklar sağlamasının yanında, farklı yeni ortamları ve fırsatları sunacağı da düşünülmektedir.