Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Garanti Belgesi, İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az  iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi  içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.
15.09.2007 tarih ve 26644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti 
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükmüne göre 01.01.2008 tarihinden itibaren Garanti  Belgesi başvuruları online e-imza kullanılarak www.sanayi.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen 
veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tesbit  ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar  tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için,  yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen  miktarda  yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile  merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15 ve 31 inci 
maddelerine dayanılarak Bakanlığımızca düzenlenen “Sanayi Mallarının  Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” eki listede yer alan  sanayi mallarını imal ve/veya ithal eden firmalara, Genel Müdürlüğümüzce  “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” verilmektedir.
15.09.2007 tarih ve 26644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi 
Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik hükmüne göre 01.01.2008 tarihinden itibaren Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi başvuruları online e-imza  kullanılaraka www.sanayi.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
Not: Buradaki dokümanlar bilgi amaçlıdır ve kurumun web sayfasından alınmıştır. 
Bilgilerin doğruluğu EBG Bil.Tek.Hiz.A.Ş'nin  sorumluluğunda değildir.