Courier IMAP Server SSL Kurulumu

 
 1. Dosya Kombini Oluşturulması:

  SSL Sertifikanız ve Private Key'in tüm içeriğini kopyalayıp, aşağıda gösterilen sırayla metin düzenleyiciye(örn:NotePad, WordPad) yapıştırınız. 

  1. E-Tuğra SSL Sertifikası (E-Tugra_SSL_Sertifika.crt)
  2. The Private Key/Gizli Anahtar (E-Tugra_SSL_Sertifika.key)

  'BEGIN' ve 'END' etiketlerini içermelerine dikkat edin.Sonuç, aşağıdaki gibi görünmelidir:

  -----BEGIN CERTIFICATE----- 
  (Your Primary SSL certificate: E-Tugra_SSL_Sertifikası.crt) 
  -----END CERTIFICATE----- 

  -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 
  (Your Private Key: E-Tugra_SSL_Sertifika.key) 
  -----END RSA PRIVATE KEY-----

  Oluşturduğunuz birleştirme dosyasını E-Tugrapack.pem olarak kaydediniz.

 2. E-Tuğra Ara Kök Sertifikasının Yüklenmesi:

  Ara setifikanızı (E-Tugra_Root.crt) text edıtorle birlikte (Wordpad yada Notepad programlarından birini kullanabilirsiniz) açınız, kopyaladıktan sonra  (E-Tugra_Root.crt) E-Tugra_Root.txt dosya adı altında kaydediniz.

 3. Courier IMAP Sunucu Güvenliği:

  "imapd-ssl file" dosyasının yerini belirleyiniz ve açınız (genelde burda bulunur: /usr/lib/courier-imap/etc/).Aşağıdaki dosya konumlarını ve direktifleri ekleyiniz:

  • TLS_CERTFILE=/some/path/E-Tugrapack.pem
  • TLS_TRUSTCERTS=/some/path/E-Tugra_Root.txt

  SSL3 Sınırının altında kalan çizgiyi doğrulayın.

  • TLS_PROTOCOL=SSL3
 4. POP3 Güvenliği:

  "pop3d-ssl"dosyasının yerini belirleyiniz ve açınız.(genelde burda bulunur:n /usr/lib/courier-imap/etc/). Aşağıdaki dosya konumlarını ve direktiflerini ekleyiniz:

  • TLS_CERTFILE=/some/path/E-Tugra.pem
  • TLS_TRUSTCERTS=/some/path/E-Tugra_Root.txt
 5. Dosya İzinleri:

  E-Tuğra.pem dosyasının sadece kökler tarafından okunabildiğini gösteren dosya izinlerinin ayarlarından emin olunuz.

 6. Courier IMAP sunucunuzu yeniden başlatın.