Tübitak TEYDEB

TEYDEB
YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporları (AGY500) 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.
  • Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) düzenleyen Yeminli Mali Müşavirlerin, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) edinmeleri ve 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren gönderecekleri AGY 500 formlarını güvenli elektronik imza ile imzalayarak PRODİS uygulaması üzerinden online göndermeleri gerekecektir.
  • 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren PRODİS uygulaması üzerinden online gönderilecek AGY500 raporu çıktısı alınarak ıslak imzalı ve mühürlü suretlerinin de ilgili firma tarafından AGY300 dosyası ile birlikte istenilen zaman aralığında posta/kargo yolu ile TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekecektir.
  • Yeminli Mali Müşavirler 1 Temmuz 2010 tarihinden önce sistemi kullanamayacaklardır.
  • Nitelikli elektronik imza sertifikası edinme konusundaki sorularınız içinteydeb.eimzadestek@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz

Hakem/İzleyici değerlendirme raporları e-imzalı alınmaya başlanmıştır.
  •  Hakem ve izleyici raporlarının, elektronik ortamda PRODİS üzerinden gönderildikten sonra ayrıca ıslak imzalı olarak da posta/kargo yoluyla gönderilmesi gerekmekteydi.
  • 1 Mart 2010 tarihi itibariyle nitelikli elektronik imza sertifikası sahibi hakem ve izleyiciler, isterlerse değerlendirme raporlarını ve sözleşmelerini elektronik imza ile imzalayarak gönderebileceklerdirRaporun e-imza ile gönderilmesi durumunda ayrıca posta/kargo ile ıslak imzalı bir nüsha göndermeleri gerekMEyecektir. (Yalnızca ulaşım gideri olması durumunda (Otobüs,tren, uçak vb.) ilgili mevzuat gereği biletlerin aslının sistemden alınacak harcama çizelgesinin ekinde gelmesi gerekecektir.)

Most Popular Articles

Destek Merkezi

E-Tugra

Anasayfa

Bilgi Deposu

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarHizmetler

E-İmza

Yenileme

SSL

Zaman Damgası

İletişim

Müşteri Hizmetleri Satış ve Başvuru İşlemleriniz için;

0 850 532 23 14

Teknik Destek ve Kurulum için;

0 850 532 23 12

Sosyal Medya