Tübitak TEYDEB

TEYDEB

YMM Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporları (AGY500) 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren elektronik imza ile alınmaya başlanacaktır.
  • Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500) düzenleyen Yeminli Mali Müşavirlerin, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) edinmeleri ve 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren gönderecekleri AGY 500 formlarını güvenli elektronik imza ile imzalayarak PRODİS uygulaması üzerinden online göndermeleri gerekecektir.
  • 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren PRODİS uygulaması üzerinden online gönderilecek AGY500 raporu çıktısı alınarak ıslak imzalı ve mühürlü suretlerinin de ilgili firma tarafından AGY300 dosyası ile birlikte istenilen zaman aralığında posta/kargo yolu ile TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekecektir.
  • Yeminli Mali Müşavirler 1 Temmuz 2010 tarihinden önce sistemi kullanamayacaklardır.
  • Nitelikli elektronik imza sertifikası edinme konusundaki sorularınız içinteydeb.eimzadestek@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz

Hakem/İzleyici değerlendirme raporları e-imzalı alınmaya başlanmıştır.
  •  Hakem ve izleyici raporlarının, elektronik ortamda PRODİS üzerinden gönderildikten sonra ayrıca ıslak imzalı olarak da posta/kargo yoluyla gönderilmesi gerekmekteydi.
  • 1 Mart 2010 tarihi itibariyle nitelikli elektronik imza sertifikası sahibi hakem ve izleyiciler, isterlerse değerlendirme raporlarını ve sözleşmelerini elektronik imza ile imzalayarak gönderebileceklerdirRaporun e-imza ile gönderilmesi durumunda ayrıca posta/kargo ile ıslak imzalı bir nüsha göndermeleri gerekMEyecektir. (Yalnızca ulaşım gideri olması durumunda (Otobüs,tren, uçak vb.) ilgili mevzuat gereği biletlerin aslının sistemden alınacak harcama çizelgesinin ekinde gelmesi gerekecektir.)