EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)

04/01/2010 tarihinden itibaren Petrol Piyasası Bilgi Sistemine giriş ve  beyan imza işlemleri elektronik imza kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. E-imza kullanımına geçiş ile birlikte artık lisans sahiplerinin bildirimlerini sisteme yapmaları kanunen yeterli olacak.Bunun yanı sıra kurumun sistemine e-imza aynı zamanda kimlik denetimi amaçlı da kullanılacağı için sistem girişleri ve işlemler daha güvenli olmaktadır.Buna göre EPDK açısından gelen evrak ve arşiv yükü kalkacak,ayrıca sistemde yapılan giriş ve bildirim işlemleri ''inkar edilemez'' olmaktadır.Bildirimlerin lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerce yapılması durumunda; Dilekçe ekinde lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalı  taahhütname ile noter onaylı yetki belgesinin, Bildirimlerin imza veya yetki devri ile lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişiler adına yapılacak olması durumunda; Dilekçe ekinde lisans sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler ile imza veya yet-ki devri yapılan kişi/kişilerin imzalarının yer aldığı taahhütname ve yetkilendirilen kişi/kişilere ait “elektronik ortamda bildirim” konusunda imza veya yetki devrine ilişkin noter onaylı belgenin Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına iletilmek üzere Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ
Not : Buradaki dokümanlar bilgi amaçlıdır ve kurumun web sayfasından alınmıştır. Bilgilerin doğruluğu EBG Bil.Tek.Hiz.A.Ş'nin sorumluluğunda değildir.