Çevre ve Orman Bakanlığı

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek Madde 2 kapsamında; Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler.
Bu yüzden Çevre Görevlisi ve Çevre Görevlisi Eğiticisi Eğitim, Sınav ve Belge Başvurusu ve süreçler takibatı internet üzerinde Çevre ve Orman Bakanlığı'nın adresinden yapılmaktadır.
Uygulama e-imza kullanımı sayesinde güvenliği ve işlemlerin sonuçlanmasını hızlandırmaktadır.