Zimbra Server SSL Kurulumu

 1. .zip formatında almış olduğunuz SSL Sertifika dosyasını, sunucu içindeki "certs" dosyasından çekiniz. pem formatında aldığınız bir kaç dosyayı birleştirmeniz gerekecektir.

 2. Sunucu sertifikanızı(E-Tugra_SSL_Sertifika.crt) kopyalayıp :/opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/ dizininde bulunan commercial.crt dosyasına yapıştırın.

 3. Aşağıda yazan sertifikaları text editor ile beraber açıp(örneğin;wordpad yada notepad programlarından birini kullanarak),dosyadaki tüm içeriği aşağıda gösterilen sırayla koyalayıp, tek bir dosya içine yapıştırınız.

  1. The First Intermediate Certificate - E-Tugra_Root.crt
  2. The Root Certificate - E-Tugra_Güvenli_Kök_Sertifika.crt

  İki sertifika dosyasının içinde de " Begın" ve "End" sertifikası içerdiğinden emin olunuz.Sonuç, aşağıdaki gibi görünmelidir.

  -----BEGIN CERTIFICATE----- 
  (Your First Intermediate certificate:E-Tugra_Root.crt) 
  -----END CERTIFICATE----- 
  -----BEGIN CERTIFICATE----- 
  (Your Root certificate: E-Tugra_Güvenli_Kök_Sertifika.crt) 
  -----END CERTIFICATE-----
   

 4. Birleştirilmiş olan dosyaları: /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/ dizini altında commercial_ca.crt dosyasına kaydediniz.

 5. Gösterilen dizinde; sertifika zincirini(certificate chain) onaylayınız:

  openssl verify -CAfile commercial_ca.crt commercial.crt (bu komutu eski versiyonda da kullanabilirsiniz)
 6. Sertifika Zincirini onaylamadan önce;yeni sertifikanın kullanıma olanak sağlaması için: /opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm commercial.crt commercial_ca.crt dizinine gidiniz.

SSL sertifikanız yüklenmiştir.