Webmin Server SSL Kurulumu

 
 1. "E-Tugra_SSL_Sertifika" ve "E-Tugra_Ara_Kök_Sertifika"nızı -private key- dosyanızla beraber Webmin sunucusunuzun üstüne kopyalayın.Eğer Webmin sunucusu üstünde, Private Key ve CSR dosyanızı oluşturmadıysanız, Private Key dosyanız;"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----" satırıyla başlayan ve "-----END RSA PRIVATE KEY-----" satırıyla biten dosyadır.

 2. miniserv.pem dosyanızı bulunuz.Bu dosya geçerli sertifikanızın bulunduğu dosyadır."miniserv.conf" dosyanızı -in /etc/webmin-  dizini altında bulabilrsiniz.Private key ve SSL Sertifikanızı kullanarak yeni bir miniserv.pem dosayası oluşturmanız gerekecektir.Bunun için; aşağıdaki satırı takip edebilirsiniz.

  cat private.key your_common_name.crt > new_miniserv.pem

  "private.key" dosyanızı -private key- dosya adınızla değişitiriniz ve SSL sertifika adınızla da "E-Tugra_SSL_Sertifika.crt" dosya adıyla değiştiriniz.PEM dosyası oluşturmak  için text editor (WordPad/NotePad) kullanılabilir.Text editoründe öncelikle "Begın private key" ile başlayan Private Key içeriğini yapıştırın, daha sonra "Begın Certificate" ile başlayan satırada SSL Sertifika içeriğini yapıştırınız, sonunda elde edeceğiniz dosya aşağıdaki dizine benzer olacaktır :

  -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 
  (Contents of private key) 
  -----END RSA PRIVATE KEY----- 

  -----BEGIN CERTIFICATE----- 
  (Contents of SSL certificate: E-Tugra_SSL_Sertifika.crt) 
  -----END CERTIFICATE-----

 3. miniserv.pem dosyasını için yedekleme yapınız.sonra,"miniserv.pem" dosyanızı "new_miniserv.pem" dosyası olarak değiştiriniz. 

 4. Ara kök sertifikasına başvuran miniserv.conf dosyasına aşağıda gösterildiği gibi "extracas" satırı ekleyiniz.

  extracas=/etc/webmin/E-Tugra_Root.crt

  Kullandığınız webmin sunucu versiyonuna bağlı olarak, /webmin/edit_ssl.cgi dizinine giderek sunucunuza giriş yapın; böylelikle, Ara Kök Sertifikanızın yolunu belirleyebilirsiniz.Extracas yapılandırma seçeneği versiyonu 1.330 olarak edit_ssl.cgi yoluyla mevcut olduğu bilinmektedir.Fakat, aynı yol 1.070 versiyon yapılandırılması için kullanılamaz. 

  Eğer, birden fazla Ara Kök Sertifika dosyanız varsa; alanlarını ayırarak aynı satırda listeleyebiliriz. 

 5. Webmin sunucunuzu yeniden başlatın ve web tarayıcınızdaki URL'yi ziyaret ediniz.Herhangi bir SSL tarayıcı uyarısı olmadan webmin sunucunuza erişebiliyor olmanız gerekmektedir.