Lighttpd de CSR Dosyası Oluşturma

1. Server üzerinden oturum açarak (ssh) istemine yazın: 2. Bu iki dosya oluşturma işlemine başlar: ssl sertifikanızı ve bir sertifika imzalama isteği (KSS) dosyası (ssl sertifikanız için uygulamak için kullanılan) apache openssl ile şifre çözme için özel anahtar dosyası. Ortak adı (etki alanı adı) istendiğinde, sitenin güvenliğini sağlamak için tam etki alanı adını girin. Ortak ad için bir joker ssl sertifikası , bir Apache csr etkide adı yıldız ile başlamalıdır (gibi *. example.com). Sonr...

Nginx de CSR Dosyası Oluşturma

SHH Terminali kullanılarak CSR dosyasının hazırlanması: 1. SSH terminaline bağlanıp aşağıdaki komutu giriniz: openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -out server.csr Komutta belirtilen "server" bölümüne kullanacağınız serverın adını yazınız. 2. CSR dosyası oluşturulmuştur 3. Oluşturulan CSR dosyasını notepad ya da wordpad programlarıyla birlikte açın. Online sipariş sürecinde dosyanın içerisindeki bilgileri istenen alana kopyalamanız istenecektir.

Qmail server da CSR Dosyası Oluşturma

SHH Terminali kullanılarak CSR dosyasının hazırlanması: 1. Server'ınıza bağlanıp aşağıdaki komutu giriniz: penssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout your_domain_name.key -out your_domain_name.csr 2. CSR dosyası oluşturulmuştur 3. Oluşturulan CSR dosyasını notepad ya da wordpad programlarıyla birlikte açın. Online sipariş sürecinde dosyanın içerisindeki bilgileri istenen alana kopyalamanız istenecektir.

Webmin Server CSR Oluşturma

Aşağıdaki kod yardımıyla OpenSSL üzerinde CSR dökümanınızı oluşturabilirsiniz; keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore www_alanadi_com.jks -dname "CN=www.alanadi.com,OU=Firma birimi, O=Firma adı, L=Sehir, ST=Sehir, C=TR" && keytool -certreq -alias server -file www_alanadi_com.csr -keystore www_alanadi_com.jks && echo CSR dokümanınız www_alanadi_com.csr olarak keydedilir. Keystore dosyanız www_alanadi_com.jks olarak kaydedilir. CN:SSL sertifikanız üzerinde ...

Courier IMAP Server CSR Oluşturma

Aşağıdaki kod yardımıyla OpenSSL üzerinde CSR dökümanınızı oluşturabilirsiniz; keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore www_alanadi_com.jks -dname "CN=www.alanadi.com,OU=Firma birimi, O=Firma adı, L=Sehir, ST=Sehir, C=TR" && keytool -certreq -alias server -file www_alanadi_com.csr -keystore www_alanadi_com.jks && echo CSR dokümanınız www_alanadi_com.csr olarak keydedilir. Keystore dosyanız www_alanadi_com.jks olarak kaydedilir. CN:SSL sertifikanız üzerinde ...

Cerberus FTP Server CSR Oluşturma

Aşağıdaki kod yardımıyla OpenSSL üzerinde CSR dökümanınızı oluşturabilirsiniz; keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore www_alanadi_com.jks -dname "CN=www.alanadi.com,OU=Firma birimi, O=Firma adı, L=Sehir, ST=Sehir, C=TR" && keytool -certreq -alias server -file www_alanadi_com.csr -keystore www_alanadi_com.jks && echo CSR dokümanınız www_alanadi_com.csr olarak keydedilir. Keystore dosyanız www_alanadi_com.jks olarak kaydedilir. CN:SSL sertifikanız üzerinde ...

Apache Server OpenSSL CSR Oluşturma

- SSH ile sunucunuza giriş yaparak, aşağıda gösterildiği gibi kodu yazınız. openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -out server.csr * "Server" sunucu adınızı simgeler. - CSR dosyanızı yükleme sürecinde iki dosyayı birleştirmeniz gerekmektedir.Bunlardan biri Private Key dosyanız diğeri CSR dosyanızdır "Common Name" SSL sertifikanız içerisinde yer alacak olan alan adınızdır.(örn:www.alanadı.com , mail.alanadı.com.tr...vb).Eğer Wildcard SSL türünü tercih ettiyseniz,...

Adobe Connect Server SSL Oluşturma

Aşağıdaki kod yardımıyla OpenSSL üzerinde CSR dökümanınızı oluşturabilirsiniz; keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore www_alanadi_com.jks -dname "CN=www.alanadi.com,OU=Firma birimi, O=Firma adı, L=Sehir, ST=Sehir, C=TR" && keytool -certreq -alias server -file www_alanadi_com.csr -keystore www_alanadi_com.jks && echo CSR dokümanınız www_alanadi_com.csr olarak keydedilir. Keystore dosyanız www_alanadi_com.jks olarak kaydedilir. CN:SSL sertifikanız üzerinde ...