Gümrük Müsteşarlığı

Şifre İşlemleri: Bilgisayarlı Gümrük İdarelerinde, Veri Giriş Salonlarında ve EDI 'de Özet ve Detaylı Beyanın doldurulması için kullanıcı kodlarının şifre tanımlaması ve değiştirilmesinde kullanılır.Daha Sonra Kullanılmak Üzere Bilgi Şifre İşlemleri'nde E-posta , GSM No ,Ev / İş Telefon Numarası Girilmesi Zorunlu Kılınmıştır.

Telafi Edici Vergi: Veri ambarında bulunan ihracat beyannamelerine ait telafi edici vergi bulunup bulunmadığının sorgulanabileceği bir web uygulamasıdır.

Vergi Sorgulama: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına göre güncel vergi oranlarını sorgulama

VEDOP Sorgulama: Gümrükte kapanmış ihracat beyannamelerinin Maliye Bakanlığının VEDOP Sistemi'ne aktarılıp aktarılmadığını sorgular.

EDI Tescil  Sorgulama: EDI yolu ile tescil edilen beyanname numaralarını verir. TCGB Çıktı Takip Kodu için, EDI dosyasının aynı referans numarası  ile tekrar gönderilip CUSRES mesajının alınması  gerekir. Eğer CUSRES mesajı  alınamıyorsa döküm için ilgili gümrük müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir.

Teminat Sorgusu: UND, RODER, DAC, GAR, GDS1, GDS2, BUNKER, GTRANT, GTR1 ve GTR2 sahibi firmaların kendi teminatlarını kullanan özet beyan ve beyannameleri sorgular.
Gemi Takip Programı: Gümrüklerin modernizasyonu amacıyla başlatılan çalışma kapsamında limanlardaki gümrük kapılarına yurtdışından gelecek ve buralardan yurdışına gidecek tüm gemilerin mevzuat çerçevesinde kontrol ve takibinin yapılmasını amaçlamaktadır. Programın çalışması için java applet program parçacığının yüklenmesi gerekmektedir. Bu program olmaksızın uygulama çalışmayacaktır. 

Antrepo Web: Antrepolarda ambar giriş-çıkış işlemlerinin yapılabilmesi, antrepo beyanname dökümlerinin alınabilmesi, muayene bloke onay işlemleri, antrepolarda TIR Muayene İşlemlerinin yapılabilmesini sağlar.

Muhafaza Şifre İşlemleri: Bilgisayarlı Gümrük İdarelerinde, Veri Giriş Salonlarında veya WEB tabanlı programlar (Gemi Takip Programı Acente Dilekçesi doldurulması)  kullanıcı kodlarının şifre tanımlaması ve değiştirilmesinde kullanılır. Daha Sonra Kullanılmak Üzere Muhafaza Şifre İşlemleri'nde E-posta, GSM No, Ev / İş Telefon Numarası Girilmesi Zorunlu Kılınmıştır.

Firma Dosya Takip Sistemi : Gümrükte islem yapan firmaların dosyalarının, sadece ilgili Gümrük Müdürlüğünde tutulması ve diğer gümrük müdürlüklerinden de bilgisayar sistemi üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacı ile gelistirilmis ve uygulamaya açılmıs web tabanlı bir programdır. Bu uygulama sayesinde, Gümrüklerde islem yapan firmalar tek bir gümrük Müdürlüğüne dosyalarını teslim edecekler ve diğer Gümrük müdürlüklerinde de islem yapabileceklerdir.