Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı KOBİ’ lere  08.06.2000 tarihli “2000/31/EC AB sayılı, Elektronik Ticaret Direktifine” ve 13.12.1999 tarihli “99/93/EC AB sayılı Elektronik İmza Direktifine” uyum sağlamaları amacı ile e-imza uygulamalarına geçmelerine katkıda bulunmak. Bu sayede e-imza kullanımını yaygınlaştırmak hemde tasarruf sağlanmayı amaçlanmaktadır.
Not : Buradaki dokümanlar bilgi amaçlıdır ve Kurumun web sayfasından alınmıştır. Bilgilerin doğruluğu EBG Bil.Tek.Hiz.A.Ş'nin sorumluluğunda değildir.