Home > SSL Sertifikaları > CSR Oluşturma > Open SSL > Courier IMAP Server CSR Oluşturma

Courier IMAP Server CSR Oluşturma

Aşağıdaki kod yardımıyla OpenSSL üzerinde CSR dökümanınızı oluşturabilirsiniz;
 
keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore www_alanadi_com.jks -dname "CN=www.alanadi.com,OU=Firma birimi, O=Firma adı, L=Sehir, ST=Sehir, C=TR" && keytool -certreq -alias server -file www_alanadi_com.csr -keystore www_alanadi_com.jks && echo 
 
CSR dokümanınız  www_alanadi_com.csr olarak kaydedilir.  Keystore dosyanız www_alanadi_com.jks olarak kaydedilir. 


CN:SSL sertifikanız üzerinde yer almasını istediğiniz alan adınızı yazınız.(Örn: www.alanadi.com, mail.alanadi.com.tr .vb)
OU: Firma biriminiz(SSL sertifikası başvurusunda bulunan birimin adı, örn: IT)
O:Firma adı(Örn: E-Tugra A.Ş.)
L:Şehir
ST: Şehir
C:Ülke kodunuz(örn: TR)
 
Yukarıdaki kod üzerindeki gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra kod ekranına yazınız. Sunucunuzun kaydettiği CSR dosyasını (Begın ve End etiketleri dahil olmalı) wordpad veya notepad programıyla birlikte açınız ve Online sipariş sürecinde E-Tugra yetkilisinin yönlendirmesiyle gerekli alana kopyalayınız ve işleminizi bitiriniz.
 

Anasayfa

Hakkımızda

Referanslar

SertifikalarE-İmza

KEP

SSL

Zaman Damgası


Satış ve Teknik Destek için

İletişim;

0312 472 21 13