Microsoft IIS 7.0 Server SSL Sertifika Kurulumu

1. Internet Services Manager uygulamasını çalıştırınız

(Start » Administrative Tools » Internet Services Manager)

2. Sunucu isminizin üzerine tıklayınız.

3. Ortadaki panelde "Security" kısmından "Server Certificates" kısmına çift tıklayınız.

4. Sağ panelde bulunan "Actions" bölümünden "Complete Certificate Request" kısmına tıklayınız.

5. "Complete Certificate Request" sihirbazı açılacaktır. E-Tuğra tarafından size sağlanmış olan sertifikayı bularak seçiniz ve "Ok" butonuna basınız.

6. "Internet Information Services (IIS) Manager" ana penceresinden "Connections" bölümü altında sertifika yüklemiş olduğunuz web sunucusunu seçiniz

7. "Sites" kısmı altında SSL yüklü sitenizi seçiniz

8. Sağ panelde bulunan "Actions" bölümünden "Bindings" kısmına tıklayınız.

9. Açılan "Site Bindings" penceresinden "Add..." butonuna tıklayınız.

10. "Type" kısmından https'i seçiniz.

11. "Ip Address" kısmından "All Unassigned" seçeneğini seçiniz.

12. "Port" kısmına 443 yazınız.

13. "SSL Certificate" kısmında az önce sunucunuza yüklediğiniz sertifikayı seçiniz.

14."OK" butonuna basınız.

15. Web sunucunuzu durdurarak tekrar başlatınız.